Rekenproducten MBO-2, 3 en 4

Hieronder volgt een overzicht van onze rekenproducten voor MBO-studenten, niveau 2, 3 en 4:

Rekenexamen
Het reguliere examen met tweemaal per jaar nieuwe varianten.

Deelexamen
Het reguliere examen in tweeën uitgegeven. Prettig voor bijvoorbeeld studenten die zich moeilijk kunnen concentreren.

Genormeerd proefexamen
Deze proefexamens zijn vergelijkbaar met het reguliere examen en bedoeld als generale repetitie.

Niet-genormeerd proefexamen
Het niet-genormeerde proefexamen is om te oefenen met examenopgaven. Het is vergelijkbaar aan een reguliere examen, maar niet gekoppeld aan afnametijd.

Deelproefexamen
Het niet-genormeerde proefexamen in drie delen uitgegeven. Prettig om tijdens de rekenlessen te behandelen.

Nulmeting
Geeft inzicht in het mbo rekenniveau van de student en specifieke informatie per domein en thema.

Kennismakingstoets
De Kennismakingstoets maakt studenten vertrouwd met de vraagvormen en de afname-omgeving. Deze toets bevat geen rekenopgaven.

Examen voor blinde en (zeer) slechtziende studenten
Voor studenten met een ernstige visuele beperking hebben we speciale examens, met toetsenbordnavigatie en verklanking. Ook als deelexamen beschikbaar.

Engelstalig (deel-)rekenexamen
Vertaling van de reguliere rekenexamens, met Engelstalige getalsnotatie. Voor bijvoorbeeld studenten aan een Engelstalige opleiding.