Over ons

icon CEM_CoopExMBO.svg

Coöperatie Examens MBO

De Coöperatie Examens MBO is in september 2020 opgericht om generieke digitale rekenexamens te ontwikkelen op basis van de nieuwe rekeneisen. Alle mbo-instellingen samen zijn oprichter en eigenaar van de coöperatie. Doel is te komen tot kwalitatief hoogstaande examens, die landelijk gelijkwaardig en vergelijkbaar zijn.

Bestuur

De Coöperatie Examens MBO heeft een bestuur op afstand, maar de betrokkenheid van de bestuurders is groot, omdat de bestuurders in het dagelijks leven directeur of bestuurder zijn in het mbo-veld. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur van de coöperatie.

ALV

De zeggenschap over de coöperatie ligt bij de leden, de Algemene Leden Vergadering neemt strategische besluiten. Het lidmaatschap staat open voor alle roc’s, aoc’s en vakscholen. Elke instelling heeft één zetel in de ALV.

Stuurgroep

De voorbereiding op inhoudelijke besluiten vindt onder meer plaats in de stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van bekostigde en niet-bekostigde mbo’s. De stuurgroep komt een aantal keer per jaar bij elkaar onder voorzitterschap van de directeur van de coöperatie.

De Coöperatie Examens MBO is gecertificeerd examenleverancier!
 

Coöperatie Examens MBO is lid van: