Over ons

Coöperatie Examens MBO

De Coöperatie Examens MBO is opgericht in september 2020. Het is een organisatie van, voor en door de mbo-instellingen. Het gehele mbo is initiator en oprichter van de Coöperatie Examens MBO, en ook de eigenaar ervan. Er is expliciet voor gekozen om de digitale examens in eigen beheer te gaan ontwikkelen en af te nemen. Dat is de basis van de oprichting van de Coöperatie.

Bestuur

De Coöperatie Examens MBO wordt bestuurd door het mbo. Ondanks dat het feitelijk een bestuur op afstand is, is het bestuur enorm betrokken. Logisch want in het dagelijks leven zijn de bestuurders zelf als directeur of bestuurder werkzaam in het mbo-veld.

ALV

Alle roc’s, aoc’s en vakscholen worden uitgenodigd om lid te worden van de Coöperatie Examens MBO. Tijdens de Algemene Leden Vergadering nemen de mbo-leden de strategische besluiten. De zeggenschap ligt bij de leden.

Stuurgroep

De voorbereiding op de strategische besluiten vindt onder andere plaats in de stuurgroep. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse bekostigde en niet-bekostigde mbo’s. De stuurgroep komt een aantal keer per jaar bij elkaar.