Rekenexamens

icon CEM_Rekenexamens.svg

Wij leveren eigentijdse digitale examens functionele gecijferdheid (rekenen) voor alle mbo-studenten in Nederland. De examens sluiten aan bij de nieuwe rekeneisen van het ministerie en tellen mee voor het diploma. Nooit eerder was gecijferdheid zo van belang in onze samenleving. Iedereen moet kunnen rekenen en functioneren in een (digitaliserende) wereld die constant verandert. Het mbo heeft de afslag genomen naar het nieuwe rekenen om hierbij aan te sluiten. Wij leveren de bijhorende examens in allerlei varianten. Onze werkwijze en producten staan samen met onze state of the art software voor een objectieve meting van de gecijferdheid van 500.000 mbo-studenten.

 

Nieuwe varianten

Tweemaal per jaar geven wij nieuwe varianten van de reguliere examens uit. Aangesloten mbo-scholen plannen zelf de examens in, bijvoorbeeld met onze software Remindo. Onze SupportDesk geeft uitgebreide instructies en trainingen. Studenten met mbo-niveau 2, 3 en 4 kunnen het hele jaar door examen doen en zo nodig herkansen. Voor Entree-studenten hebben we het meetinstrument MijnRekenPortfolio ontwikkeld, samen met Btg Entree van de MBO Raad. Rekendocenten kunnen hiermee de begin- en eindmeting afnemen en de ontwikkeling van hun studenten in kaart brengen. Op deze wijze voldoet een school direct aan de wettelijke verplichting om de ontwikkeling van Entree studenten in kaart te brengen.
 

Rijk palet

De scholen die zijn aangesloten bij onze coöperatie hebben toegang tot alle varianten die wij uitbrengen. Een rijk palet, want wij willen alle studenten de kans geven om het examen te maken en hun diploma te halen. We hebben inclusiviteit dan ook hoog in ons vaandel staan: naast de reguliere examens brengen we ook rekenproducten uit voor speciale doelgroepen en bijzondere situaties.
 

MBO 2, 3 en 4

Entree