Rekenexamens

Nieuwe visie

De nieuwe rekenexamens worden specifiek ontwikkeld voor de mbo’ers. Er is werkelijk sprake van een nieuwe visie op het rekenen in het mbo en daar horen andere examens bij. Geen oude wijn in nieuwe zakken dus!

Nieuwe rekeneisen

We hebben al  diverse ondersteunende documenten voor de nieuwe rekenexamens ontwikkeld. Juni 2020 heeft de door OCW aangestelde expertgroep de nieuwe rekeneisen voor het mbo opgeleverd. De nieuwe rekeneisen worden door het ministerie van OCW vertaald naar wet- en regelgeving, waaronder een slaag-zakregeling.

Voor ons, de Coöperatie Examens MBO, vormen deze nieuwe rekeneisen het kader voor de examens. Een vervolgstap is een verantwoordingsdocument en voorbeeldexamens nieuwe stijl. Daarna volgt een handboek examendoelen (in ontwikkeling).

Nieuwe examens

Vanaf januari 2021 worden de nieuwe examens ontwikkeld. Dit gebeurt samen met constructeurs uit het mbo-werkveld. Als eerste stap zorgt de Coöperatie Examens MBO voor eendelige digitale examens op niveau 2, 3 en 4. In 2021 gaan we de digitale afname met de scholen testen. In dit jaar gaan we de volgende stap zetten: samen met alle mbo-scholen het beleid (inhoud en vorm van de examens) bepalen voor de toekomst. Volgens planning zullen de eerste examens in de winter van 2021-2022 beschikbaar zijn. Ook voor speciale doelgroepen.  

Doorontwikkelen examens

De vervolgstap is dat de  examens aangepast worden  naar de wensen van het mbo. Besluiten over aanpassingen en dergelijke worden in de Algemene Leden Vergadering genomen. Zo is één van de mogelijke vervolgstappen het ontwikkelen van meerdelige examens per mbo-niveau.