Klachtenregeling Coöperatie Examens MBO

De Coöperatie Examens MBO zal er uiteraard alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening.

Onze interne klachtenregeling voor onderwijsinstellingen
Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze producten of diensten, dan kunt u binnen een maand na het moment waarop u kennis nam (of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven, uw klacht aan ons mailen.
Dit kan t.a.v. mevrouw L. Visser met als onderwerp ‘Klacht met een onderwerp’.

U ontvangt binnen een week een bevestigingsmail en uw klacht wordt binnen een maand afgewikkeld, tenzij gedurende het proces een langere periode wordt afgesproken.

Onze interne klachtenregeling voor studenten

Wanneer u als student ontevreden bent over de kwaliteit van onze producten of diensten, dan kunt u dit via uw onderwijsinstelling melden. Het contact hierover verloopt via hen. De bovenstaande procedure is dan van toepassing.

Amersfoort, 1 maart 2021