Rekenproducten Entree

Hieronder volgt een overzicht van onze rekenproducten voor Entree-studenten:

Beginmeting
Eerste meting met 30 of 45 vragen, bij aanvang Entree-opleiding.

Eindmeting
Afsluitende meting met 30 of 45 vragen die in combinatie met de beginmeting de ontwikkeling van de student in kaart brengt.

Oefenmeting
Om studenten voor te bereiden op de begin- en eindmeting.

Oefenmeting op domein
Om studenten op een specifiek domein of thema voor te bereiden.

RekenMeetGesprek (RMG)
Eén-op-één- gesprek tussen rekendocent en student met bijvoorbeeld rekenangst of mindere taalvaardigheid.

Examen N2, N3 of N4
Entreestudenten kunnen ook een regulier rekenexamen op niveau maken.