Reageren op de examinering rekenen


Feedback via de eigen Beheerder

Reacties en feedback op de examinering rekenen zijn welkom.
Studenten, examen-of vaststellingscommissies*, (IT)beheerders, docenten, surveillanten en begeleiders
kunnen met opmerkingen over bijvoorbeeld examenvragen, antwoordmodel, navigatie e.d. terecht
bij één van de getrainde Beheerders binnen de eigen instelling.
Die Beheerder verzamelt de feedback en stuurt deze naar de Coöperatie Examens MBO.

*NIET vaststellen van een examen(versie) meldt de examen- of vaststellingscommissie rechtstreeks bij de Coöperatie