Middelbaar Beroeps Onderwijs

icon CEM_MBO.svg

In onze complexe samenleving is het belangrijk om goed te kunnen rekenen. De mbo-instellingen zijn hier van doordrongen en hebben zich aan de nieuwe rekenexamens van de coöperatie verbonden. Met het nieuwe rekenen bereiden zij hun studenten voor op de vraag van de samenleving naar mbo-ers die naast rekenvaardigheden binnen hun beroep ook generieke rekenvaardigheden kunnen toepassen.

Verplicht

Nieuw rekenonderwijs betekent ook nieuwe rekenexamens. Met ingang van schooljaar 2022-2023 is het rekenexamen een verplicht onderdeel voor studenten die dat jaar met hun opleiding starten. De mbo-instellingen hebben ervoor gekozen om de examens in eigen beheer te ontwikkelen. Met dit doel werken roc’s, vakscholen, aoc’s en particuliere opleiders binnen de coöperatie samen om te komen tot  kwalitatief goede rekenexamens die landelijk gelijkwaardig en vergelijkbaar zijn.

Verkenning

De oprichting van de coöperatie volgde op een verkenning in zomer/najaar 2019 naar de wenselijkheid van een generiek rekenexamen voor alle mbo’s op basis van nieuwe eisen. Het ministerie van OCW, de directie MBO, de MBO Raad en de NRTO hebben de conclusies en aanbevelingen van de verkenning overgenomen. Het rapport gaf het startschot voor de nieuwe rekeneisen (2020).

Aangesloten Leden en Gebruikers