Directie en bestuur

De Coöperatie Examens MBO heeft een bestuur waarin bestuurders (of door hen aangewezen personen) zitting hebben. Besluiten worden voorbereid door een stuurgroep met deskundigen vanuit het mbo. De directeur is voorzitter van de stuurgroep en legt verantwoording af aan het bestuur.

Een coöperatie voor het mbo

Het besluit om als mbo-sector eigen digitale rekenexamens volgens nieuwe rekeneisen te ontwikkelen is in november 2019 genomen in ledenvergaderingen van de MBO Raad en NRTO.

Voordelen lid worden

Elke bekostigde mbo-instelling in Nederland wordt uitgenodigd om lid te worden van de Coöperatie Examens MBO. Dat heeft duidelijke voordelen. Als eerste heb je voor de hele organisatie beschikking over de digitale rekenexamens op alle niveaus, voor alle mbo-studenten. Daarnaast is elk lid medebeslisser over de koers van de Coöperatie. Tenslotte kunnen rekendocenten of beleidsmedewerkers van leden meewerken aan bijvoorbeeld constructie en vaststelling of onderzoek van rekenopgaven en -examens.

Lidmaatschap aanvragen

Lid worden is de eerste jaren kosteloos. Door het formulier in te (laten) vullen wordt het lidmaatschap aangevraagd en ontvangt u een ledenovereenkomst voor de hele instelling. De handtekening van een lid van het College van Bestuur is noodzakelijk om lid te worden. Indien gewenst kan het bijwonen van de ALV worden gemandateerd aan een medewerker van de instelling.

Aanmelden lidmaatschap Coöperatie Examens MBO