Directies & besturen

icon CEM_Directies.svg

Binnen de Coöperatie Examens MBO zijn alle bekostigde mbo-instellingen lid van de coöperatie. Een feit waar wij trots op zijn! Het lidmaatschap is afgesloten via de Raad of het College van Bestuur van de scholen.

De voordelen van het lidmaatschap op een rijtje:

•  beschikking over de digitale rekenexamens voor alle mbo-studenten op elk niveau
•  meewerken aan constructie, vaststellen en/of onderzoek (rekendocenten en  beleidsmedewerkers)
•  meebeslissen over de koers van de coöperatie en de inhoud van de examens
•  direct op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen en de examinering
•  kosteloos tot augustus 2025

Bestuur en stuurgroep

Het bestuur van de coöperatie is samengesteld uit bestuurders van de aangesloten mbo-instellingen of door hen aangewezen personen. Besluiten worden inhoudelijk voorbereid door een stuurgroep met deskundigen uit het mbo, onder voorzitterschap van de directeur van de coöperatie. Naast vertegenwoordigers van de bekostigde en niet-bekostigde instellingen zijn ook de MBO Raad en het Kennispunt Taal en Rekenen in de stuurgroep vertegenwoordigd. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur.

Lidmaatschap en Gebruikers

Het lidmaatschap is de eerste jaren kosteloos. Na het insturen van het ondertekende formulier ontvangt de school een ledenovereenkomst voor de hele instelling. Niet bekostigd onderwijs kan zich als gebruiker aansluiten bij de coöperatie, ook voor hen zijn er tot augustus 2025 geen kosten verbonden aan het afnemen van de examens. Alle informatie hierover vindt u via deze link. Hun medewerkers kunnen solliciteren op de vacatures en via de coöperatie blijven zij op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.