29-09-2023 Webinar Rekendocenten

Wanneer:  29 september 2023
Tijd:           13.00-16.30 uur
Locatie:     online

Op 29 september organiseerde de Coöperatie Examens MBO een webinar speciaal voor rekendocenten.
Met ruim 1.000 toehoorders was dit webinar weer een mooi succes.

Voor degenen die een bijdrage willen terugkijken volgen hieronder de links naar alle opnamen.
Veel (terug-)kijkplezier!

STUDIO 1 (klik op de titel voor de opname)

13.00-13.10

Centrale aftrap Webinar 'Rekendocenten'

13.10-13.35

Evaluatie, nieuwe producten en vervolg

13.35-14.00

Beoordelen en het beoordelaarsvoorschrift

14.00-14.25

Vraaggesprek: Praktijkervaringen met de nieuwe rekenexamens

14.25-14.50

Rekenexamens en de MBO niveaus

14.50-15.15

Inclusieve examens: studentinformatie en mogelijkheden rondom special needs

15.15-15.40

Normering  en cesuur bij de nieuwe rekenexamens

15.45-16.30

Wrap up, vragen(half)uurtje & afsluiting

 

STUDIO 2 (klik op de titel voor de opname)

13.35-14.00

Rapportage in MijnRekenPortfolio

14.00-14.25

Plannen van proefexamens door rekendocenten

14.25-14.50

Afnemen van proefexamens door docenten

14.50-15.15

Het nieuwe rekenen en de wetgeving

15.15-15.40

Het RekenMeetGesprek